Altova MapForce Enterprise Edition

Altova MapForce Enterprise Edition גרסה 2020 דמו

עיבוד מידע לצורך מיפוי והצגת דוחות בקלות

היכולת לקרוא ולכתוב קבצים באופן ישיר משדרגת את ביצועי התוכנות. אלטובה מאפ פורס (Altova MapForce Enterprise Edition) מבצעת מיפוי מידע ומטמיעה אותו לשימוש ככלי ETL. אלטובה מאפ סורס תומכת במיפוי ידע ויזואלי ומאפשרת שילוב קבצי XML, DB, flat file, EDI, Excel 2007, XBRL, שירותי רשת ומבצעת עיבוד נתונים לקבצים מרובים. ניתן לעשות שימוש בשמות הקבצים המקוריים. ייתרונה של התוכנה היא יכולת לקרוא ולכתוב קבצים באופן ישיר ולעבד קבצים גדולים מסוג XML, CSV ו- FLF.
אלטובה מאפ פורסט כוללת פונקציות שונות לעיבוד נתונים ומאפשרת לשלב אות לאימות מקוריות קבצי XML. התוכנה מאפשרת שימוש בשירותי רשת לביצוע עיבוד נתונים. לאחר שתהליך מיפוי הנתונים הסתיים, ניתן להתחיל לראות את התוצר ולשמור אותו. בתוכנה תומכת במסדי הנתונים השונים, כולל SQL, IBM DB2, Oracle, Sybase, MtSQL ו- PostgresSQL. לתוכנה תמיכה בסטנדרטים של EDI, לרבות , HL7, SAP IDoc ו- IATA PADIS.
אלטובה מאפ פורס יכולה לפרק קבצי טסקט מובנים ולכלול בהם מידע נדרש. התוכנה תומכת בהמרת קבצי הטקסט לפורמטים מובנים מראש כמו פורמט של דוחות כספיים. השימוש של התוכנה מאפשר להציג את המידע המעובד דרך תוכנות שונות. התוכנה היא כלי עזר מצויין עד הכרחי למשתמשים בעיבוד נתונים והצגת דוחות.
הורדות בחינם